You are the only soldier that can save the world: Collect all the artifacts, kill several cyborgs and save the world
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 61% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cyborg Invasion Shooter

 

Về trò chơi này

Story:


You are the only soldier that can save the world, as the Cyborg army has just conquered it. Your objective is to collect 9 artifacts in different worlds; And, in your mission, destroy the Cyborg factories and their domain over the world, using a virus to do so.

Gameplay:


The game has 9 different levels, objective in each level is to collect an artifact, that is hidden on it. Each level is made with it's own style, such as sci-fi factories, forests, snowlands and etc. When the player finds the artifact, he is teleported to the next level, which are unlocked in order as you play further.
Each map contains different enemies, such as cyborgs, automatic turrets, flying ships and there is many traps scattered around the map. Each level has 2 to 3 checkpoints, where you can respawn if you die.
The player has 4 types of weapons, besides melee weapons, such as kicks.
The player can also collect ammo and healthpacks from the ground.

FEATURES:


9 levels which has alot of enemies
4 weapons: 2 pistols, one rifle and one shotgun

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 800 series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 960M
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...