A physics based puzzle game. Bounce the ball of angled surfaces to get it to the finish.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bounce Ball

 

Về trò chơi này

Bounce Ball is a physics based puzzle game. The objective is to get the Ball through the finish opening. The finish is usually not that easy to get to, so you have to place blocks with angled faces to deflect your Ball. When your Ball impacts the face of a Block, it will ricochet at an angle. You can use this to your advantage to help guide the Ball through the level. To make it more challenging, the color of the Ball must match the color of the level when you pass through the finish. The Ball will always start in white color, to change its color you must collect color orbs that are present on each level. The color orbs come in three primary colors of Red, Blue, and Yellow. When your white Ball collects a primary color, it will become that color. If your ball is already of a primary color, and picks up another primary color, it will mix to form a secondary color. You must be careful to collect only the color orbs that you need, otherwise the color of the Ball won't be correct.

There are 40 challenging missions and a tutorial that introduces you to the game mechanics and controls. There are two difficulties; easy and hard. On hard difficulty you have a bounce limit, you must beat the levels within the allowable number of bounces.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.6 GHz
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB of Video RAM
  • Lưu trữ: 90 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...