"Imperil" is a ruthless retro inspired platformer with puzzles. The hero must save the land that has been corrupted by evil. Place platforms or shift the world around you, move objects with telekenesis or burn enemies with fire to best the many obstacles you come across.
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 92% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Imperil

Miễn phí
 

Về trò chơi này

The "Pixel Day" award winning title called "Imperil" from Newgrounds is now up for PC release!

"Imperil" is a ruthless retro inspired platformer with puzzles. The hero must save the land that has been corrupted by evil. Place platforms or shift the world around you, move objects with telekinesis or burn enemies with fire to best the many obstacles you come across.

"Imperil Classic", the game we built for Newgrounds received much positive feedback. This is a more complete edition of the game following the same original concept and new features, more levels, more powers, more bosses and more weapons! Explore the world with little to no preparation.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Atom x5-Z8300 CPU @1.44GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 123 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
  Tối thiểu:
  • HĐH: Lion
  • Bộ xử lý: Intel Atom x5-Z8300 CPU @1.44GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 245 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...