Hyper-Casual Arcade Action fun! Simple and minimal yet challenging and addictive. LATEST LEVEL ADDED!! GRAB ASTEROID: Asteroids fly by from all directions - You must chase one down and drag or throw it into the grinder. Catch Asteroid - Haul Asteroid - Grind Asteroid. Asteroid-mining rocket-powered mutant tardigrade.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Haul Asteroid

 

Đánh giá

“Thats a lot of money earned in one day!”
Youtube: Press start to begin

Về trò chơi này

Catch Asteroid - Haul Asteroid - Grind Asteroid

Hyper-Casual perpetual fun!

LATEST LEVEL ADDED: GRAB ASTEROID!! Now asteroids fly by from all directions - You must chase one down and drag or throw it into the grinder. Avoid the other flying asteroids which can knock you off course or use them to bang another asteroid into the grinder!

Features:
• Simple & minimal yet challenging & addictive!
• A 99¢ game you can play forever!
• Double pendulum game play!
• Experience all 3 of Newton's Laws of Motion!
• Rocket-powered Tardigrade!

You are a mutant Tardigrade - a bizarrely resilient micro-animal that has been massively enlarged via CRISPR gene editing and fitted with rockets and a double-pendulum entanglement beam to mine asteroids. Haul the asteroids into the grinder without grinding yourself and make BILLIONS!

Each asteroid will have random rotation and mass(from very light to massive) which makes them behave differently when connected to a moving player. To start, the asteroids are easiest and become more challenging as your score increases. Later sparkling asteroids are chaotic, very difficult and very lucrative.

Super simple controls:
Fly by WASD/ Arrow keys or XBOX thumbstick.
Toggle Energy Beam ON and OFF with space bar or XBOX A.

S.N.O.R.B.I.C.E G.L.U.N.K. TARDIGRADE :
Super Normal Organism. Regular Biotraits: Intact. Crispr: Extreme.
Glial Level Upgrade: Need to Know.

Additional languages included are Hindi and Indonesian. Game and music by solo developer. Released on Steam, iOS & Android

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 210 or better
  • Lưu trữ: 90 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: osX 10.11 El Capitan
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 9400M or better
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...