Traverse through the far and near of the cartoon like world of Brinko. In an event driven environment, with a complete day and night cycle, the enemies act differently depending on the time of the day. Drop platforms and build your way towards your goal or pursue the challenge as you desire.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
21 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Brinko

 

Về trò chơi này

IMPORTANT: Please note that the game is still under development even though it has been released on steam. We have not stopped the sales on steam because we would like to talk to users and get their input.

Traverse through the far and near of the cartoon like world of Brinko. In an event driven environment, with a complete day and night cycle, the enemies act differently depending on the time of the day. Drop platforms and build your way towards your goal or pursue the challenge as you desire. In a game where the events don't wait for you, you have a new experience every time you play as you prioritize what you want to do.

Key Features

 • Level Structure: Brinko is a multi layered side scrolling platformer, you can go far or come near apart from the traditional 2D movements; hence, giving the feeling of depth in a traditional 2D game.
 • Event Driven: The game is an event driven game where the world does not wait for you. This helps the player to prioritize what they want to do.
 • Day and night: With the complete day and night cycle, we have game enemies and characters who act differently depending on the time of the day.
 • Approach: Brinko gives freedom to the players to place the platforms where they want in order to reach their goal. This approach allows the players to play the game according to what best suits them.
 • Artwork: The game focuses on cartoon style artwork which is aimed for both young and older audience. With smooth transition from day to night and effects like fireflies and stars make it a joy to look at.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.