Traverse through the far and near of the cartoon like world of Brinko. In an event driven environment, with a complete day and night cycle, the enemies act differently depending on the time of the day. Drop platforms and build your way towards your goal or pursue the challenge as you desire.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Z
Nhà phát hành:
Z

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Brinko không còn được bán trên Steam.
 

Về trò chơi này

Traverse through the far and near of the cartoon like world of Brinko. In an event driven environment, with a complete day and night cycle, the enemies act differently depending on the time of the day. Drop platforms and build your way towards your goal or pursue the challenge as you desire. In a game where the events don't wait for you, you have a new experience every time you play as you prioritize what you want to do.

Key Features

 • Level Structure: Brinko is a multi layered side scrolling platformer, you can go far or come near apart from the traditional 2D movements; hence, giving the feeling of depth in a traditional 2D game.
 • Event Driven: The game is an event driven game where the world does not wait for you. This helps the player to prioritize what they want to do.
 • Day and night: With the complete day and night cycle, we have game enemies and characters who act differently depending on the time of the day.
 • Approach: Brinko gives freedom to the players to place the platforms where they want in order to reach their goal. This approach allows the players to play the game according to what best suits them.
 • Artwork: The game focuses on cartoon style artwork which is aimed for both young and older audience. With smooth transition from day to night and effects like fireflies and stars make it a joy to look at.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...