Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Literature Club is full of cute girls! Will you write the way into their heart? This game is not suitable for children or those who are easily disturbed.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (4,988) - 95% trên 4,988 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (163,207) - 96% trên 163,207 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Doki Doki Literature Club!

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Hi, Monika here!


Welcome to the Literature Club! It's always been a dream of mine to make something special out of the things I love. Now that you're a club member, you can help me make that dream come true in this cute game!

Every day is full of chit-chat and fun activities with all of my adorable and unique club members:

Sayori, the youthful bundle of sunshine who values happiness the most;
Natsuki, the deceivingly cute girl who packs an assertive punch;
Yuri, the timid and mysterious one who finds comfort in the world of books;
...And, of course, Monika, the leader of the club! That's me!

I'm super excited for you to make friends with everyone and help the Literature Club become a more intimate place for all my members. But I can tell already that you're a sweetheart—will you promise to spend the most time with me? ♥

This game is not suitable for children
or those who are easily disturbed.


Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.8GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9
  • Bộ xử lý: 1.8GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...