Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Super Puzzle Galaxy trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Super Puzzle Galaxy trên Steam để có thể chơi.

Chỉ VR

Mua SPG_DLC1

 

Về nội dung này

A new off-world destination awaits you. Blast into the BOOST BALL DLC pack for Super Puzzle Galaxy with 24 new levels and 2 new objects. Dodge moving obstacles, bounce on the spring object and shatter the glass door.

Use the new Boost Ball ability to overcome the 8 devilishly difficult challenge levels.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: CPU: Intel Core i5 4590 or AMD FX 8350 or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290 or better
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.