Captain Backwater is a fun puzzle game.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Captain Backwater

Mua 3 in 1 Games Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Captain Backwater, Psychoballs, Absolute Blue

-20%
$4.77
 

Đánh giá

“I recommend it to gamers looking for something new for their puzzle collections, parents who want to get their kids hooked on the puzzling games they love, and anyone who appreciates a good, piratey “YAAAARRR!””
7/10 – Brutal Gamer

“Puzzle fans will find long-lasting entertainment in the 100 levels.”
AppZap

“You’ll find Captain Backwater a rather charming, straightforward puzzle game.”
Avault

Về trò chơi này

Developer's Note


I'm a solo indie game developer and I love making small-yet-solid puzzle and arcade games with interesting mechanics.

I greatly appreciate feedback and will do my best to ensure support for my games. Please contact me through Twitter, my website or the forums if you encounter something wrong with the game, something misleading on the store page or if you just want to say hello or discuss game related topics.

Thank you for taking a moment to read this. I really hope you enjoy playing my game.

Jochen Heizmann, Intermediaware

Gameplay

You need to slide items around the playfield. If they collide with similar ones they magically disappear. This is getting more and more challenging as new items are introduced.

Features

 • Fresh & challenging gameplay
 • Many extras & special items
 • Clear 100 treasure caves
 • Complete the cursed amulet
 • Become the most feared pirate in the Caribbean

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 1.0GHz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10
  • Bộ xử lý: 1.0GHz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 or better
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: 1.0GHz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 or better

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...