Command legendary heroes from the Greek mythologyCreate you own war host from over 30 distinct unitsA vast scenery - from hot deserts to cold, dead mountains
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg01, 2000
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Invictus: In the Shadow of Olympus

 

Về trò chơi này

Caught in a bitter feud between spiteful gods, you fight for more than your life. Enlist Hercules, Achilles, Electra and the mightiest of heroes in your struggle for an eternal seat atop Olympus.
In game you can recruit new members from over 30 distinct units like Gorgons and Harpies with abilities like turning flesh into stone and insidious poison. You can command the heroes in your war party at any time during battle and ask them for help. Orion can summon the Rain of Arrows, Hercules can cause ground-warping earthquakes or Cadmus can raise the dead.
You can also use the different formations of your troops and heroes like wedge, box and line enabling you to attack with impunity or defend yourself until reinforcements arrive. All of those to find your playing style.

 • Command legendary heroes from the Greek mythology
 • Create you own war host from over 30 distinct units
 • A vast scenery - from hot deserts to cold, dead mountains

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or Windows Vista
  • Bộ xử lý: 1 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 7
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 880 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 1.4 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  • DirectX: Phiên bản 9.0

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...