Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pressure Overdrive trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg08, 2017
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pressure Overdrive trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống Pressure Overdrive - Soundtrack

Miễn phí
 

Về nội dung này

Pressure Overdrive - Original Soundtrack

01 - Thirsty Morning
02 - Riverbed Swing
03 - Dusty Road
04 - Another Job Well Done
05 - My Name is Mantis
06 - Enter the Spa
07 - Count of the Pools
08 - Scorched Carpets
09 - Explosive Cargo
10 - Welcome to my Garage
11 - Beneath the Surface
12 - Funky Caves
13 - Reaching the Core
14 - Relax to the Max
15 - Titancount
16 - Lock and Load
17 - Goodbye

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Dual-Core or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c compatible with 512 MB (Radeon HD 4850, GeForce GTX 260 or better)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Quad-Core or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c compatible with 1024 MB (Radeon HD 4870, GeForce GTX 280 or better)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.12
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Dual-Core or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible with 512 MB (Radeon HD 4850, GeForce GTX 260 or better)
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes!
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.12 or newer
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Quad-Core or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible with 1024 MB (Radeon HD 4870, GeForce GTX 280 or better)
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes!
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Dual-Core or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible with 512 MB (Radeon HD 4850, GeForce GTX 260 or better)
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Absolutely!
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 LTS or newer
  • Bộ xử lý: 2,4 GHz Quad-Core or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible with 1024 MB (Radeon HD 4870, GeForce GTX 280 or better)
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Absolutely!
  • Ghi chú thêm: Good headphone or speakers recommended

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...