You are stranded on a weird world with advanced grenades to defend yourself from the unknown. Destroy your enemies through procedurally generated levels of destructible environments, and discover the various ways to make explosions!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg06, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 30 Tháng 6

Trò chơi dự kiến được mở khóa sau khoảng 4 tháng

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Alien Grenadier: The Lost Colony is an rogue-lite first person shooter

Combo effects of grenadesPhysic realism for funThrow fat enemies into small ones

Destructible environmentsUse destruction to kill your enemies!Enter the biomes of planet in Alpha Cenaturi, and fend yourself from the creatures that inhabit it, in this FPS with Roguelike elements.
With an array of grenades at your disposal, fight your way through procedurally generated and destructible environments.

Use your explosives to create magnetic pulls, zero-gravity zones, trampoline, ice grenades and even time manipulation to take down the aliens and droids protecting the human bases.
Interact with the physics of the world and chain effects of your other grenades to create combos with your explosives for maximum effect!

Any question or suggestions, visit forum or:
andrey_a@aliengr.com

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 512 MB or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
  • Ghi chú thêm:
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 1 GB or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
  • Ghi chú thêm:
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 512 MB or higher
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450 or better; 1 GB or higher
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX9.0c compatible sound card and drivers
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.