People have become zombies after an alien-induced epidemic. Hiding in tunnels, they have completed an intergalactic portal of X-Points. Your mission is to collect the red x-gems in, stop the invasion and save humanity!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Next Stop Zombie

 

Fixed Controls and Runs Faster

Fixed Inverted Mouse Vertical Control and Loads and Runs Faster than Before.

Về trò chơi này

A Survival Horror Game
After a lethal epidemic induced by aliens, most of Earth's population has been turned into zombies.
Aliens that had been living underground since WWII have completed an intergalactic portal made of X-Points.
If not stopped, all humans will be reduced to zombies. You hold the key to foil this invasion and save all humans!

The game has a dungeon-type map. You have between 6 and 12 red X-point gems that you need to find and remove from flame throwing aliens and custodians.
Sometimes you need to find keys to unlock automatic doors. Keys can be in the form of switches, regular keys or shooting posts.
Be careful with zombies, aliens and alien-created spiders and robots!
X-point gems appear as small red flares or dots in bird-view map,
Survival kits are yellow dots,
Ammo kits appear as green dots,
Avatar assistant is a purple dot,
Player position is a blue dot.
Note: press Esc key or Pause button to get to the exit/save menu

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel I3, AMD
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Built-in, GTX, AMD
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Comes with computer
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel I7, AMD
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Built-in, GTX680, AMD Radeon
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: same

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...