The main hero is a rare luck - to hack the site of the terrorist organization IT-Vira. But such an invasion can not go unnoticed, and from the hunter he becomes a victim. What's next you can learn from the comics that are shown before each level of the game.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lost Connection

 

Về trò chơi này


Lost Connection is an indie arcade with a storyline where you have to work hard! Let the laconic graphics do not deceive you, in fact, every wrong move threatens to lose, and then the level will have to start again. But procrastination is also not the best way out - our hero must move continuously, so as not to lose energy. Which path will you choose - the ideal timing or thoughtful gradual advancement?


The main hero is a rare luck - to hack the site of the terrorist organization IT-Vira. But such an invasion can not go unnoticed, and from the hunter he becomes a victim. What's next you can learn from the comics that are shown before each level of the game.

Your hero will have to go through game levels of varying difficulty in arcade mode, in the form of a file inside a virtual network. Simple, but bright 2D graphics will allow you to dive into this dynamic arcade platformer and dive into a fascinating default storyline, which reveal what is happening in the game between levels!


- Exciting storyline;
- Convenient control;
- Hardcore gameplay;
- Elements of the puzzle;
- Choosing a difficulty level;
- Stylish graphics;

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Operating System Windows 7/10 64-bit
  • Bộ xử lý: Processor Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.