Explore the 8-Biomes of Arxox. Live the life of a Dwarf, Elf, or Human folk hero. Hunt. Fish. Master spell runes of the ancients and defeat a powerful Arch Villain.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Explore the Legends of ArxoxYou begin your adventure as a peasant hero. Dwarf, Elf, or Human and unlock new heroes along the way. Free captive townsfolk and rescue their beloved pets from the forces of darkness. Help restore civilization to a glimmer of its former glory.

Biome 1: The Forest of Humanity
Face an increasing dangerous hoard of monsters and foes in a gigantic world. Experiment with a powerful but hazardous Magical Rune System. Rise up to confront a terrifying Arch-Villain who threatens the entire Universe. Or ignore the call of destiny and wander the 8-Biomes until the end of days.

Biome 2: The Putrid BogsMain Features

 • Deep World Lore: Set at the start of the Third Age
 • 8-Biomes: Procedural Entity History
 • Ecosystems: 100+ Legendary & Original Monsters
 • Dwarven Calendar: Experience the passage of Years
 • Orchestrated Sound Track
 • Recover: Surface races from the brink of Extinction
 • Spell Glyph System: Find Ancient Rune combinations or experiment at your own risk
 • Hunting, Fishing, & Farming
 • Mining, Crafting, & Cooking
 • Day & Night, Weather, & Moon Phases
 • Build & Defend your home. Get married. Raise pets.
 • Nemesis Mechanics: Villains may seek revenge against you
 • Survivalism: Resist starvation, disease, parasites, & the elements

Wishlist & Follow Land of Arxox!


https://store.steampowered.com/app/683370/Land_of_Arxox/

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 8
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB Video Memory or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 16-bit or better
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Video Memory or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 16-bit or better
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.