A traditional mazeing tower defense game with a fresh twist that'll have you playing for hours on end!
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (12) - 33% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua A Mazeing Tower Defense

 

Về trò chơi này

A Mazeing Tower Defense: A tower defense game that will test your mazeing capabilities. Enemies aim to seek and eliminate all your fighting towers. Be sure to build walls to defend them!

Game Features
 • Endless Play: An unlimited amount of waves will test to see how far you can go!
 • Enemy Variety: Defeat a variety of enemies that will test your tower defense skills!
 • Leaderboard: Get the high score and compete against others across the globe!
 • Multiple Levels: Try your hand at 9 challenging levels!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium IV 1.2 Ghz processor or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128MB Graphics card or greater
  • Lưu trữ: 225 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...