Swords & Souls: Neverseen is a unique RPG where leveling up takes skill! Create, train and upgrade your character as you please, discover The Neverseen and its eccentric locals, and battle across the lands to foil an evil witch's plans!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (229) - 98% trên 229 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (985) - 90% trên 985 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Swords & Souls: Neverseen

 

Về trò chơi này

From SoulGame Studio, creators of the wildly popular Swords & Souls, comes an all new, even bigger standalone adventure to an island far across the sea. In Swords & Souls: Neverseen you find yourself shipwrecked and caught up in a struggle between a dangerous witch and some decidedly kooky townsfolk. To stop the witch, you'll need to train, fight, train, and fight some more in this addictive single-player combat-focused game that rewards player skill and juicy progression.


 • Addictive and evolving training minigames to train your character's stats
 • A fast-paced blend of real-time and turn-based combat
 • Face hordes of enemies across the Neverseen and its wild environments
 • Tame pets and meet colorful mercenaries, both to fight beside you
 • Vary your playstyle with six types of weapons, passive skills, and unique rings
 • Upgrade your home and training grounds for stat and experience gain
 • Buy equipment, invest in the local museum, go shopping, fishing and more!
 • Keep playing in the post-game endless mode with randomized encounters
 • Online leaderboard to share your high scores
 • A light-hearted story filled with surprises and humor


(The Boss Battle music is based on "Dark Sanctum" by Visager)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.6 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB VRAM min
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OX X 10.8
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OX X 10.8

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...