Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Ambre - a heartbreaking kinetic novel trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
11 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Ambre - a heartbreaking kinetic novel trên Steam để có thể chơi.

Mua Ambre - Artbook

 

Về nội dung này

A 30 page bonus booklet in PDF format that resolves all the mysteries behind "Ambre - a heartbreaking kinetic novel".

Includes:
 • comments from the writer explaining how the story came to life and what the original intent was,
 • sketches and illustrations from the game,
 • exclusive insight into a possible sequel!

This bonus is mostly composed of text and evokes key events of the plot in detail, as such it is strongly advised to have read the game beforehand. After purchasing the DLC, you will find the PDF inside the game’s root directory.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280x720
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.