Ultra-fast VRFormula is officially here! Feel the 300km/h sensation in VR! Easy operations and simple rules make anyone a F1 racer!
Đánh giá chung:
Tích cực (20) - 80% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua VR Formula

Mua SAT-BOX RACE Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: VR STOCK CAR RACERS, VR Formula

-20%
$19.98
 

Về trò chơi này

Ultra-fast VRFormula is officially here!
Feel the 300km/h sensation in VR!
Easy operations and simple rules make anyone a F1 racer!

«Features»

 • Outstanding operability! Maneuver your racing car as you like.
 • Simplified F1 rules. Anyone can easily enjoy the fun of racing in VR.
 • Spectacular races with 11 CPU racers!
 • Choose from 4 unique courses and 3 different cars.
 • World leaderboard to showcase your unrivalled speed!

«4 Different Courses with Unique Features!»

 • Oval Course: Break the limits and achieve the highest speed on oval course!
 • Snake Course: Manoeuvre through crazy curves to see the waving flag first!
 • Technical Course: This long and complicated course requires techniques! Let's run many times and learn skills!
 • Central Course: It is simple, but there are many curves! The balance between accelerator and brake is important! Continuous curve zone is the highest difficulty!

VR Formula can play even without VR device.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Headset is Required

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...