Dead of Night is a 2D flipscreen adventure game inspired by such 8-bit classics as Spike in Transylvania, Bride of Frankenstein, Werewolves of London and the Dizzy series.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dead of Night

 

Về trò chơi này

Vlad awakens after years of sleep to find his possessions have been stolen... And now he wants them back!

The object of the game is to solve puzzles in order to retrieve Vlads stolen possessions and bring them back to the castle, and also by avoiding enemies such as Police men, rats and drips of toxic goo.

At certain points during the night you may run into some people. These people can be eaten to increase health (and may also drop an item!).

People will run at the very sight of you, and the police will quickly run and try to beat you to death. Pressing the Transform key will change you to Human form and will stop you from being detected!

Dead of Night also uses a day/night cycle (of sorts!). As Vlad is a vampire, he can only stay out at night, and as such must either retreat to his castle or find some other way to evade the sun.


Features:

- Two Game modes - Arcade (Eat-Em-Up) and Story Mode

- Two Story Mode Quests - with their own items, characters and settings

- Over 165 Uniquie Rooms to Explore

- Original Soundtrack and Sound Effects

- Original Commodore 64 Inspired Graphics

- Original Story and Script

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad Core processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7850 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: On Board

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...