Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (14) - 35% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Steampunk Tiles MV

 

Về nội dung này

The sound of grinding gears, scent of machine oil in the air and the sight of impossible machinery - all signs point to a Steampunk invasion!

Steampunk Tiles MV is a pint-sized entry into the mesmerizing world of Steampunk. Created by Sherman 3D, this pack includes the essentials you'll need to create a proper Steampunk bedroom. From gadgets strewn on the working table to gears and machinery, Steampunk Tiles MV is a great addition to your growing library of RPG Maker resources.

Features:
 • Basics needed to create a Steampunk bedroom.
 • Gears, pipes, lit windows and more!
 • Sample game with a map and tile set-up.
 • Tiles tested in and formatted for use in RPG Maker MV.
 • BONUS: Character set with walking sprite, animated battler, faceset and portrait.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: PC with 1.0GHz Intel® Pentium® III equivalent or higher processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card
  • Ghi chú thêm: 1024x768 or better video resolution
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or Steam OS 2.0 (64 bit)
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Editor best in Desktop mode (Steam OS)

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...