Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bump+Smack is an exciting casual game where you bump balls and smack the table to get the highest score. Keep the balls from falling below your board and bump them back up to the goals. Smack the table to give that extra "oomph" to get your balls into the goal.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Bump+Smack

 

Về trò chơi này

Bump+Smack is a cross between breakout and pinball. Balls are released in intervals and roll down the table, ready to drop off the end. Your job is to keep them up on the table and falling into the goals. The goal is to meet the percentage threshold of goals versus misses and obtain the highest score possible.

Details


When the game begins, you are the operator of the shuttleboard at the bottom of the play table. Balls begin to appear from the pipes at the top of the play table. At the beginning, you'll only have to juggle a maximum of three balls at once. Once you score a goal or a ball rolls off the bottom of the play table, another ball will be released.

Challenge Mode


In Challenge Mode, the stats on the side of the screen will show the total number of balls remaining to be released for the entire round. The stats will also show the total number of goals made, a multiplier, a 'next up' multiplier, a scored goal percentage, and a goal percentage needed to advance to the next stage. As long as the scored goal percentage is at least as much as the goal percentage needed, the game continues to the next stage. Once all the available stages are passed, the game goes back to the first stage to another round. A new round increases the difficulty with bouncier balls, a higher percentage needed to continue, and also the total number of balls for that stage. The game ends when the goal percentage is lower than the percentage needed to advance once all balls have been scored or have dropped off the play table.

Continuous Mode


In Continuous Mode, you choose the stage and try to get the highest score. Continuous mode adds a 'Miss' meter that will go up when a ball rolls off the table and goes down when consecutive goals are made. The game ends when the 'Miss' meter fills up.

+Smack

In both modes is a 'Smack' meter. This allows you to have the shuttleboard 'smack' the table to the side to try to change the course of the balls in play. In certain situations, a well timed 'smack' can mean the difference between huge points or a lost ball.

Scoring


Goals are situated throughout the stage with different point values: 500 points which are fairly accessible. 750 points which are a little more difficult. 1K (1000) points that are difficult, and 5K (5000) that are extremely challenging.

Higher Scoring


The multiplier is what can really start to skyrocket your score. At the stage beginning, all goal's point values are the initial values. When you make a number of consecutive goals, which is the number listed on the 'Next Multi' stat, your multiplier increases by one. At that point, the goals point values are now multiplied by the multiplier value. For instance, at the start of the round you have a 1x multiplier and the 'Next Multi' is three. When you make 3 consecutive goals, the multiplier changes to 2x. 500 point goals are now worth 1000, 750 worth 1500, 1K becomes 2K, and 5K becomes 10K! When the multiplier goes up, the 'Next Multi' also goes up, making the next multiplier level more difficult to attain. The multiplier resets to 1x if a ball rolls off the play table or the stage ends in challenge mode.

Achievements


In challenge mode, achievements can be earned by completing specific challenges. Visit the Trophy Room from the main menu to get more details on the challenges.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel 4th Generation Processor or Higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 3D Acceleration Required w/ 512MB VRAM and DirectX 11 support
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 64 bit or higher
  • Bộ xử lý: Intel 4th Generation Processor or Higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 750 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Required
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu (or downstream) 16.04 or better OR SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel 4th Generation Processor or Higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 3D Acceleration Required w/ 512MB and support OpenGL 3.2 or higher
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu (or downstream) 16.04 or better OR SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel 4th Generation Processor or Higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia Geforce GTX 750 or better
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Required

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...