Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The cat in space, sushi catching, laser puzzle solving, fireball dodging, kitten saving, chopstick wielding, flying VR game your cat's been dreaming about. Use your wits and dexterity, and prove yourself a potential champion.....
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
5 Thg09, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Although the game is very near to completion we have chosen to release Kitty Nigiri into Steam Early Access in order to refine it further and home in on what puzzles and content you as the player really enjoy so we can produce a better player experience.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We expect the game to be in Early Access for the next 3 months, however depending on player feedback this may change.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Early Access version will feature all of the core mechanics that are planned for the final game however we will save the second half of the story for full release. The full game will be roughly twice as long with twice as many puzzles to solve.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“All of the core mechanics, controls, art, and music are finished. Small known bugs have yet to be fixed. Level and difficulty-curve balancing will continue to improve.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features this will be dependent on player feedback and what we choose to include in the final release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We want to involve the community in the final stretch of development of Kitty Nigiri as much as possible, we need your feedback and opinion on what you like and what you don't like. We are also open to ideas for possible further puzzles and mechanics.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Kitty Nigiri

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

It’s not about you. Sure, you want to use your wit, agility, Dynatron Shield and Cyberite Chopsticks to survive The Chef’s Deathtrap Dinner Theater. You’d do anything not to become the cuisine du jour, Feline Nigiri.

But it’s not about you. It’s about saving thousands of other hastily evolved cats, enslaved in gladiatorial games aboard the 1950’s leisure cruiser, the Starliner Fairbrother, a generation ship overdue for the promised land of Alpha Centauri. More importantly, it’s about saving the one you love, LeChat, held hostage to rein in your rebellious tendencies. Today is the day Kitty steps up, the day Kitty flips the script, the day Kitty rises as a champion, a hero, and a savior.Kitty nigiri is a VR Danger room puzzler that challenges your wits and dexterity in its trials.

Hours of training that will stretch your mind, tickle your senses and get your heart racing. You play as kitty the engineered hybrid cat thrown into a life or death battle of will and cunning.Each trial demands more and more of kitty, lasers, deadly obstacles all work to turn kitty into what the audience really wants.

But kitty isn't in this just to survive, a resistance is brewing.

With your trusty chopsticks at your side, you will teleport, surf and maneuver your way to chase sushi, dodge lasers, solve puzzles and save kittens.Be the cat, chase the sushi, save the kittens.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better
  • Lưu trữ: 2300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Only
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-6400, AMD FX 8350 equivalent or better.
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better
  • Lưu trữ: 2300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: VR Only

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...