Game represents detective thriller from the first person with elements of my mysticism. Action takes place in 1996 in Denwood, player personates as its original resident. Suddenly cattle began to disappear on the island. Animals disappeared at nights absolutely without a trace, and, it seems that nobody could prevent it.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (27) - 74% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Reflecting Fate

 

Về trò chơi này

Game represents detective thriller from the first person with elements of my mysticism. Action takes place in 1996 in Denwood, player personates as its original resident. Suddenly cattle began to disappear on the island. Animals disappeared at nights absolutely without a trace, and, it seems that nobody could prevent it. But everything changed in one day. Disappearances affected the family of the lead character, that’s why he couldn’t step aside. Step by step, trace by trace, proof by proof, he was to explore what happened and what scary mystery was kept by island Denwood.

Game has an open world, and the whole island is available from the beginning. You can go through the plot and explore what happened on the island bit by bit, and you can make the special investigation. Game is nonlinear and it is allowed to reach final in a variety of ways.
You are not restrained by anything: every house is available for visiting and each object on the island has a trace of its residents. You need to learn in details everything you see, compare facts and gather evidence into the whole picture bit by bit. But the fact, whether or not you can found out the truth depend on it.

Reflecting Fate is based on Lex Mortis universe and completes its story. We did a lot of work on improving the content from lex mortis and transferring it to a new engine.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: Intel core i3 or amd fx4300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 560 or R7 260
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...