The story takes place after school, when Willie decides to confess his love to the girl of his dreams, Liza. Afraid of being refused, he hesitated for a while. Should he summon up his courage and confess his love to her?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (27) - 100% trên 27 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,582) - 94% trên 3,582 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Confess My Love

Miễn phí
 

Về trò chơi này

The story takes place after school, when Willie decides to confess his love to the girl of his dreams, Liza. Afraid of being refused, he hesitated for a while.

Should he summon up his courage and confess his love to her?
Why Julie is still there?
Don't forget to hide his diary from the others, it ought to be never read by anyone.

Now the only problem is the weird, yet somewhat familiar feeling Willie has in the classroom...
——————————————————————————
【Character introduction】
Willie: The hero who just can't make up his mind on whether or not to confess his love to Liza.
Liza: *The girl Willie likes always finishes her assignments at school before her part-time job at night.
Julie: *She insisted on staying in the classroom for some untold reason.
——————————————————————————

This is a mini game with 20 endings.
Each of them is short and no longer than five minutes.
The story changes subtly each time you obtain new endings.

This game is quite boring, the main content is to explore and read dialogue. It may take about three hours to complete. If you cannot figure out what to do next, please head to the tips page.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows XP/ Vista/7/10
    • Bộ xử lý: Intel Core 2 1.06Ghz
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM
    • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

31 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...