This is simple but highly addictive strategy game that will test your reaction times and your hand to eye coordination.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Stack

 

Coming Soon

Steam Global Leader boards
Oculas Touch Support
Steam Achivments

Về trò chơi này

This casual strategy game has two immersive game modes.


In the first game mode, "Height Challenge" you must use a steady hand to try and build a tower as high as possible before it eventually becomes unstable and falls over, you can use special cubes to help increase your chances of building higher.

In the second game mode, "Balance Challenge" you must balance falling blocks on a hand held platform. you must successfully stack the given amount of blocks to progress, you will gain score multipliers for a flawless performance. This game mode will require good hand to eye coordination and fast reactions as the game become progressively harder.

key Features


Performance Tracker - This track your stats in the game. such as best scores

Movement Systems - "Grab to Move" or "Slide/Touch To Move"

Interactive Tutorial - Optional tutorial, these levels help you get to grips with the controls

Fun For All Ages - This simple strategy game has been designed for all ages with its colorful art style and simple controls

Great Performance - With scalable graphics this game is designed to run on any VR ready PC,

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel I5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive Headset and Playspace
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel I7 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1070
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: HTC Vive Headset and Playspace

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...