Fight upon the Ravenfield together with your Blue allies! Take down those pesky Reds using helicopters, tanks, guns, and active ragdoll physics!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (1,632) - 96% trên 1,632 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (16,219) - 95% trên 16,219 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Ravenfield is developed by one person and is largely influenced by feedback and ideas from its community. Early access allows the community to be closely connected to the development of the game, while also providing the developer with feedback and bug reports so the game can be improved.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Ravenfield will be in early access for 12-24 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of Ravenfield will feature a conquest campaign mode where two teams fight to take control over a world map. On top of fighting battles, the player must also manage their army placement, resource control, and aquire new weapons and vehicles for use on the battlefield.

All game levels (around 8-10 in the final game) are present on the world map, and the player must decide what territories to conquer in order to supply their troops with reinforcements and resources.

Ravenfield will have modding support, including custom levels, vehicles and weapons. One of the main goals of Ravenfield is to provide an accessible yet powerful platform to create custom content!”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“4 levels are included in the first early access version, which are all playable in instant action (select your favorite game mode and level, then play!). At the moment, the game has 20+ equipable weapons and items to choose from, and a slew of vehicles to use in battle.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will not change during early access, nor when the game leaves early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Feedback from the Ravenfield community has always been a backbone of the game's development. Naturally, not all suggestions can be implemented in the game, but community feedback is invaluable for providing a general guideline for Ravenfield's development.

Major content updates are scheduled to be released every 4-6 weeks. Additionally, minor updates may be distributed via a beta branch for those who do not fear slightly more buggy releases.

Modding tools will be rolled out during the game's development, starting with custom level support. These tools will allow those particularly creative community members to experiment with the game themselves, and share their mods with others.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ravenfield

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Fight upon the Ravenfield together with your Blue allies! Take down those pesky Reds using helicopters, tanks, guns, and active ragdoll physics!

Ravenfield is a singleplayer game in the vein of older team-vs-team AI shooters. The game is designed to be easy to pick up and play, but also rewarding for all skill levels!

Key Features

 • Easy-to-pickup, singleplayer mayhem
 • Fight as infantry, or in ground vehicles, aircraft, or watercraft
 • Active ragdoll physics combines tactical strategies with a sprinkle of silly fun
 • The number of combatants is only limited by what your computer can handle!
 • Damaged soldiers drop team-colored blood splats, indicating where battles have taken place

Development Roadmap

Ravenfield is being developed as an early access game, with major content updates scheduled to be released every 4-6 weeks. Additionally, incremental updates are distributed via a beta branch for those who do not fear slightly more buggy releases.


While some content, such as new weapons, vehicles and maps will be released on a regular basis, other key features will be added roughly in the following order:
 • Custom map support
 • Steam Workshop integration
 • AI Commanding
 • Custom weapon support
 • Custom vehicle support
 • Conquest mode

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2
  • Bộ xử lý: 32-bit, 2 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 64-bit, 3 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 750
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8
  • Bộ xử lý: 32-bit, 2 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Latest OS X
  • Bộ xử lý: 64-bit, 3 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 750
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04, SteamOS
  • Bộ xử lý: 32-bit, 2 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Latest Ubuntu, SteamOS
  • Bộ xử lý: 64-bit, 3 GHz or Faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 750
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Mod cộng đồng tạo cho trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...