A Victorian Steampunk RPG where saving the Kingdom requires more than just brains and brawn: you also need to talk to people! Featuring a debate battle system, talk, debate, convince and negotiate with NPCs in order to save the country!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBD
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Gataela Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBD

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

A Victorian Steampunk RPG where saving the Kingdom requires more than just brains and brawn: you also need to talk to people! Featuring a debate battle system, talk, debate, convince and negotiate with NPCs in order to save the country!A decade ago, a devastating civil war rocked the country of Gataela. Though the country has recovered, the victims have not, and Zack - one of these - heads to the local Lord to request aid. However, along his way, his journey leads him as far as the capital, stirring up the old flames of war. ​Travel the country, talk to the locals, and convince them to help you!

The game focuses on exploring and talking to NPCs. There is your common JRPG gameplay elements, such as turn-based battles, skits, and so on, but the game largely focuses on stopping to smell the flowers. Who knows if that child complaining about a bully will lead you to discovering something that could change the course of the country! • Two Battle Systems: Timed turn-based, and Debate battles where you can negotiate, convince, and debate with NPCs
 • Speaking to NPCs is important: NPCs can give you the facts you need to back up your arguments in debates
 • Skits: Get to know more about the characters and the world
 • Skills level up with you: The more you use a skill, the better you'll get at it
 • Point allocation: Distribute points each time you level up and build your party however you want
 • Science is on your side: Use gunpowder and science to craft items which can help you get out of a pinch
 • Costumes: Changing your outfit will also change your overworld's appearance, and their appearance in skits

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.