Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Mankind has colonized Proxima Centauri b, a tiny desolate world around a dim star, just 4 light years away. The Mimic is a predator, the perfect hunter and it has escaped containment. Now it's hunting you.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Mimic

 

Về trò chơi này

Mankind has colonized Proxima Centauri b, a tiny desolate world around a dim star, just 4 light years away. The Mimic is a predator native to this world. It's a perfect hunter and it has escaped containment. You're all that's left from a crew of 10.

The Mimic

In this unique platform puzzle solver, you take control of the Engineer whose every move is shadowed by the Mimic. As you move, so does the Mimic. There is a connection between the two of you, if you get your Mimic killed, you die. If you get too close, you die.


You don't just have the Mimic to fear, there's also the deadly environment you have to watch out for too. Malfunctioning defence systems, security grids and dead ends where you can trap yourself in with your Mimic, could all easily lead to your death.

Key Features

 • Solve tough and challenging puzzles as you avoid the ultimate predator.
  -Escape is your only route to survival.
 • Unique Mechanic
  -If your Mimic dies, so do you. This introduces a whole new way of navigating levels, keeping track of both characters requires a lot of skill.
 • Story driven single player campaign.
  -Discover what happened to the dead crew through their logs and documents.
  -Learn about the crews' mission, the base you inhabit and the world you colonized.
 • Local two player coop.
 • Time Trial mode to test your puzzle solving skills.
 • Over 85 levels
 • Full Xbox and Steam Controller Support

Level Editor

Includes a level editor with steam workshop integration, allowing you to create and upload your own puzzles(beta).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Higher
  • Bộ xử lý: Any Intel Core 2nd Generation processor Equivalent or Better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 600 Series Equivalent or Better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2400 @ 3.1ghz Equivalent or Better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 700 Series Equivalent or Better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...