You woke up in the middle of the night from the doorbell's sound. Someone wants to play with you...
Đánh giá chung:
Khá tích cực (81) - 74% trên 81 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fear of Clowns

 

Về trò chơi này

"Fear of Clown" is a first-person horror game.

You woke up in the middle of the night from the doorbell's sound. Who could it be in such a late hour?
You decided to go and check it, but it would be better if you stayed at home...
Someone resurrected the forgotten nightmare and now you are his next prey.


Features:

- Stealth gameplay
- Unpredictable enemies
- Breathtaking horror atmosphere


NOTE: For the best possible experience, use headphones and play in the dark.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/7/8
  • Bộ xử lý: Dual core CPU 2GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB RAM (with Pixel Shader 3.0 support)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible audio

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...