Make a real hologram of Princess Leia from Star Wars! EmbodyMe is an application that lets you easily create a realistic avatar of yourself from a single photo of your face and communicate with people in various ways as if you were really talking to them in person.
Đánh giá chung:
Trái chiều (17) - 58% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We aim to make EmbodyMe a social service where anyone can transform into their ideal selves and meet with others just as they would in real life.
The reason we chose to use early access is because we would like to consider what kind of communication is appropriate for the application and to work on raising the quality of our in-app spaces and avatars based on user feedback.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“As we plan to continuously work on evolving the app, we have no set time frame.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“For the full version, we hope to raise the quantity and quality of communication as well as to bring the quality of avatars and spaces up to a level which is indistinguishable from that of reality.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Users can create a realistic avatar with a single picture and enjoy a variety of forms of communication.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“EmbodyMe is a free app and we plan to keep it free in the future as well.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will be reading all feedback with great interest!”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcOculus Rift. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Chơi EmbodyMe Beta

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Make a real hologram of Princess Leia from Star Wars!

EmbodyMe is an application that lets you easily create a realistic avatar of yourself from a single photo of your face and communicate with people in various ways as if you were really talking to them in person.

You are not limited to using your own image.
With just one face photo, you can become any celebrity or friend, change your gender, and become whoever you want to be.

Your actual hand and body movement and facial expressions are recreated in real-time in the VR environment.
Your avatar appears as if you are actually there.

Not only can you interact with others just like in the real world by talking, shaking hands, and even punching each other, but you can do things that are impossible in reality like taking medicine that messes up your face, flying through the air with balloons, and getting shot by arrows.

You can also take souvenir photos of your experiences with the people you meet, and upload videos of your singing and dancing to Facebook and Twitter.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7
    • Bộ nhớ: 8 GB RAM
    • Đồ họa: GTX970
    • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...