Epsilon Jump is a retro, Geometry Wars-inspired arcade game based on a unique warping mechanic where you warp through enemies to destroy them, chaining warps together to get a high score.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Epsilon Jump Prime

 

Về trò chơi này

Epsilon Jump is a retro, Geometry Wars-inspired arcade game for Mobile and PC/Mac/Linux devices. The game is based on a unique warping mechanic where you warp through enemies to destroy them, chaining warps together to get a high score.

Gameplay involves a unique jumping mechanic on cooldown timer. When the player clicks (on desktop) or swipes in a direction on a joystick (mobile/desktop), it activates a jump which renders the player invulnerable for a fraction of a second as they are quickly warped in the direction they activated the jump in.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...