The St Christopher's School Lockdown is a subversive, irreverent point-and-click adventure set in a prestigious British institute. We strive to provide gamers with a stunning hand-drawn visual art style, thoughtful puzzles and minigames, and memorable writing.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The St Christopher's School Lockdown

 

Về trò chơi này

The St Christopher's School Lockdown is a subversive, irreverent point-and-click adventure set in a prestigious British institute. St. Christopher's School has been seized by its student body. Roughly two hundred teenagers (and even one primary schooler) have taken their own campus by storm, staging a lock-in protest against severe new financial rulings. Barricaded within the building and facing pressure from the police, the government and the media, the young St Christopher's crusaders are going to find out how quickly things can go from bad to worse.

The first episode follows Kayleigh, an outsider to St Chris. Due to delicate circumstances involving debt and blackmail, she finds herself seeking refuge within the school. However, she soon comes to realize that she may have been better off outside.

-- A plot inspired by very current and ongoing political events
-- Hand-drawn characters and moody environments in a comic book art style
-- Classical point-and-click adventure game puzzles and minigames
-- Optional side quests and achievements
-- An in-world collectible voodoo doll trading game, featuring a stat-based battle system
-- Roughly eight hours of gameplay
-- Voices on key cut scenes
-- A strikingly original soundtrack by Markus Zierhofer

Please, send any bug reports, technical issues or help requests to us over at st.christophershelp@gmail.com!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000 or better
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu/SteamOS 64-bit
  • Bộ xử lý: 2 GHz (Intel or AMD)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000 or better
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...