ข่าวสาร แล็บ Steam
Set several years after the previous Yu-Gi-Oh! series, GX follows a new generation of duelists at the prestigious Duel Academy – a highly competitive boarding school where pencils and books have been replaced by Duel Disks and monster cards!
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
3 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ - จำเป็นต้องใช้บทวิจารณ์จากผู้ใช้จำนวนมากกว่านี้เพื่อสร้างคะแนน
วันวางจำหน่าย:
1 ม.ค. 2005
ผู้สร้าง:
ผู้แทนจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

 

ซีซันที่ 1

ซื้อ Yu-Gi-Oh! GX Season 1 ชุดรวม (?)

มี 52 ผลิตภัณฑ์: Yu-Gi-Oh! GX: The Next King of Games, Yu-Gi-Oh! GX: Welcome to Duel Academy, Yu-Gi-Oh! GX: A Duel in Love, Yu-Gi-Oh! GX: Raring to Go, Yu-Gi-Oh! GX: The Shadow Duelist, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: The Shadow Duelist, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Duel and Unusual Punishment, Yu-Gi-Oh! GX: For the Sake of Syrus, Yu-Gi-Oh! GX: Family Business, Yu-Gi-Oh! GX: Tag Team Trial, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Tag Team Trial, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Formula for Success, Yu-Gi-Oh! GX: Monkey See, Monkey Duel, Yu-Gi-Oh! GX: A Spirit Summoned, Yu-Gi-Oh! GX: Courting Alexis, Yu-Gi-Oh! GX: The Duel Giant, Yu-Gi-Oh! GX: Nature of the Draw, Yu-Gi-Oh! GX: The King of Copycats, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: The King of Copycats, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: The Maiden in Love, Yu-Gi-Oh! GX: The Duel Off, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: The Duel Off, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: The Little Belowski, Yu-Gi-Oh! GX: The New Chazz, Yu-Gi-Oh! GX: The School Duel, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: The School Duel, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Grave Risk, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Grave Risk, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Doomsday Day, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Doomsday Day, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Field of Screams, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Field of Screams, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Field of Screams, Part 3, Yu-Gi-Oh! GX: The Fear Factor, Yu-Gi-Oh! GX: Sibling Rivalry, Yu-Gi-Oh! GX: Duel Distractions, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Duel Distractions, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Get Yarr Game On!, Yu-Gi-Oh! GX: The Dark Scorpions, Yu-Gi-Oh! GX: A Lying Legend, Yu-Gi-Oh! GX: A Reason to Win, Yu-Gi-Oh! GX: Duel Monsters Spirit Day, Yu-Gi-Oh! GX: Hearts Are Wild, Yu-Gi-Oh! GX: The Seventh Shadow Rider, Yu-Gi-Oh! GX: Amnael's Endgame, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Amnael's Endgame, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Chazz-anova, Yu-Gi-Oh! GX: Rise of the Sacred Beasts, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: Rise of the Sacred Beasts, Part 2, Yu-Gi-Oh! GX: Magna Chum Laude, Yu-Gi-Oh! GX: The Graduation Match, Part 1, Yu-Gi-Oh! GX: The Graduation Match, Part 2

-66%
$35.36
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เรียนรู้เพิ่มเติม
1. The Next King of Games
10 ต.ค. 2005
21 นาที
When Jaden arrives late to his entrance exam for Duel Academy, he has to go above and beyond expectations to prove that he deserves to make the cut.
2. Welcome to Duel Academy
11 ต.ค. 2005
21 นาที
The incoming class is welcomed to Duel Academy, but Jaden finds a less-than-warm reception from freshman hotshot Chazz when he’s challenged to a duel.
3. A Duel in Love
12 ต.ค. 2005
21 นาที
When Syrus stumbles into the girls’ dorm, he puts himself and Jaden in danger of being expelled, forcing Jaden to win a duel to win their freedom.
4. Raring to Go
13 ต.ค. 2005
21 นาที
On test day at Duel Academy, Dr. Crowler steals a new card shipment to stack the deck against Jaden and embarrass him in front of the entire school!
5. The Shadow Duelist, Part 1
17 ต.ค. 2005
21 นาที
When Jaden and the crew wander into an abandoned dorm, they encounter a mysterious duelist who claims he’s taken Alexis to the Shadow Realm, and unless Jaden duels him, he’s going to keep her there.
6. The Shadow Duelist, Part 2
18 ต.ค. 2005
21 นาที
Jaden continues his duel with the mysterious Shadow Duelist, fighting now not just for Alexis’ soul, but for his own.
7. Duel and Unusual Punishment
19 ต.ค. 2005
20 นาที
Having been caught for trespassing into the abandoned dorm, Jaden and Syrus are sentenced to a tag team duel. If they lose, they'll be expelled.
8. For the Sake of Syrus
20 ต.ค. 2005
21 นาที
To help Syrus overcome some serious confidence issues, Jaden looks to duel Zane, Syrus’ older brother and the best duelist at Duel Academy.
9. Family Business
21 ต.ค. 2005
20 นาที
When Chumley’s father comes to remove him from Duel Academy, Jaden and Syrus stand by their friend when he tries to outduel his father so he can stay.
10. Tag Team Trial, Part 1
24 ต.ค. 2005
20 นาที
The tag match to determine Jaden and Syrus’s fate at Duel Academy begins, but not just against any tag team: against the legendary Paradox Brothers!
11. Tag Team Trial, Part 2
25 ต.ค. 2005
21 นาที
In the expulsion match against the Paradox Brothers, Syrus must overcome his issues with his older brother Zane in order win the match.
12. Formula for Success
26 ต.ค. 2005
21 นาที
Dr. Crowler taps dueling whiz kid Bastion Misawa to be his new protégé, but first must beat Obelisk Blue’s Chazz Princeton to prove his worth.
13. Monkey See, Monkey Duel
27 ต.ค. 2005
21 นาที
When Chazz suddenly goes missing, Jaden and the crew go looking for him, but instead of finding Chazz, they find a dueling monkey who takes one of Alexis’s friends hostage!
14. A Spirit Summoned
28 ต.ค. 2005
21 นาที
After some students accidentally summon a Duel Monster for real, it’s up to Jaden to duel him and win their souls back.
15. Courting Alexis
14 พ.ย. 2005
21 นาที
Jaden finds himself in an outrageously competitive duel against a sports nut who’s bent winning Alexis’s heart and making Jaden look bad.
16. The Duel Giant
15 พ.ย. 2005
20 นาที
After a menacing Duel Giant is seen around campus, Dr. Crowler convinces Jaden to track him down, but when Jaden catches up with the titan, he must beat him in a duel or become his next victim!
17. Nature of the Draw
16 พ.ย. 2005
20 นาที
When someone is stealing from the Card Shack, Jaden and the crew go on a stakeout to catch the culprit, but when the thief turns out to be a former student who’s been living in the jungle, a truly wild duel ensues.
18. The King of Copycats, Part 1
17 พ.ย. 2005
21 นาที
A copycat duelist steals Yugi Muto’s deck and mannerisms, and Jaden must duel him to win it back.
19. The King of Copycats, Part 2
18 พ.ย. 2005
21 นาที
Jaden continues his duel against the copycat duelist, trying his best to defeat the legendary and powerful deck that was used by the King of Games.
20. The Maiden in Love
21 พ.ย. 2005
21 นาที
When a love-struck girl sneaks into the boys' dorm, Jaden challenges her to a duel to find out exactly why she’s there and what she wants.
21. The Duel Off, Part 1
22 พ.ย. 2005
21 นาที
To decide who will be Duel Academy’s representative at the high stakes School Duel with North Academy, Jaden and Bastion must battle it out.
22. The Duel Off, Part 2
22 พ.ย. 2005
21 นาที
Jaden and Bastion continue their duel to see who will win the honor of representing Duel Academy at the School Duel.
23. The Little Belowski
8 ธ.ค. 2005
21 นาที
Not being able to stomach the thought of Jaden representing Duel Academy at the School Duel, Doctor Crowler arranges a duel where if Jaden loses, he’ll end up in a lazy daze forever.
24. The New Chazz
9 ธ.ค. 2005
21 นาที
When Chazz ends up shipwrecked at sea, he suddenly finds himself at the doors of North Academy and in a fifty-man duel gauntlet to prove his worth.
25. The School Duel, Part 1
12 ธ.ค. 2005
21 นาที
It’s Jaden versus Chazz at the School Duel, and with Chazz’s brothers in attendance ordering him to win or else, the stakes have never been higher.
26. The School Duel, Part 2
13 ธ.ค. 2005
21 นาที
Freedom is on the line as Jaden and Chazz continue to duel it out for school and personal pride.
27. Grave Risk, Part 1
14 ธ.ค. 2005
21 นาที
When Jaden and the gang get trapped in an ancient world, it’s up to Jaden to win a duel or be buried alive with the rest of his friends!
28. Grave Risk, Part 2
15 ธ.ค. 2005
21 นาที
Jaden continues to battle in the duel of his life to save his friends and the chance to make it back to his world.
29. Doomsday Day, Part 1
30 ม.ค. 2005
20 นาที
When the Shadow Riders descend upon Duel Academy to unleash the three Sacred Beast Cards, Jaden’s up first to defend the school.
30. Doomsday Day, Part 2
31 ม.ค. 2005
21 นาที
Jaden continues his duel against the Shadow Rider known as Nightshroud, who has extra mysteries of his own!
31. Field of Screams, Part 1
1 ก.พ. 2006
21 นาที
A vampiress named Camula is the second Shadow Rider to arrive at Duel Academy, but she’s not there to suck blood, she’s there to suck up souls!
32. Field of Screams, Part 2
2 ก.พ. 2006
21 นาที
Camula continues to wreak havoc at Duel Academy, this time setting her sights on Zane.
33. Field of Screams, Part 3
3 ก.พ. 2006
21 นาที
Jaden steps up to confront Camula with the souls of Dr. Crowler and Zane at stake.
34. The Fear Factor
6 ก.พ. 2006
21 นาที
Jaden and the gang get sucked into a strange vortex where a duelist who bears a striking resemblance to Kaiba forces Jaden to face his worst fears or be overcome by them!
35. Sibling Rivalry
7 ก.พ. 2006
20 นาที
Chazz’s brothers have come back to Duel Academy for revenge, forcing Chazz to face them in a duel where if he loses, the deed to Duel Academy will be passed to them!
36. Duel Distractions, Part 1
8 ก.พ. 2006
20 นาที
The third Shadow Rider arrives and uses all her feminine wiles and charms to distract Bastion.
37. Duel Distractions, Part 2
9 ก.พ. 2006
21 นาที
Jaden must duel Tania to snap Bastion out of a lovestruck stupor and keep the Shadow Riders from winning another Spirit Key!
38. Get Yarr Game On!
10 ก.พ. 2006
21 นาที
A pirate challenges Jaden to a duel where if he loses, he’ll be forced to become the first mate of a new Duel Academy at the bottom of the ocean!
39. The Dark Scorpions
27 ก.พ. 2006
20 นาที
n a desperate bid for the remaining Spirit Keys, a unit of the Shadow Riders called the Dark Scorpions steal them... but they end up having to face Chazz in a duel to unlock their magical powers.
40. A Lying Legend
28 ก.พ. 2006
20 นาที
The fifth Shadow Rider is unleashed upon Duel Academy, and with an undefeated dueling record and a legendary reputation, he’s the most powerful one yet…or is he?
41. A Reason to Win
1 มี.ค. 2006
21 นาที
Titan the Shadow Duelist persuades Alexis to duel him to by promising to return her brother’s memory is she wins… but if she loses, she’ll be the one in need of rescue!
42. Duel Monsters Spirit Day
2 มี.ค. 2006
21 นาที
It’s Duel Monsters Spirit Day at the Academy, but when someone who looks remarkably like Dark Magician Girl shows up for the annual Costume Duel, Syrus goes gaga.
43. Hearts Are Wild
3 มี.ค. 2006
21 นาที
A mysterious Gambler shows up at Duel Academy, and he’s bent on dueling Alexis to prove his skills and his… love?
44. The Seventh Shadow Rider
27 มี.ค. 2006
21 นาที
When Jaden and the gang go searching for Professor Banner, they find the seventh Shadow Rider instead, and he’s even more dangerous than they ever feared.
45. Amnael's Endgame, Part 1
28 มี.ค. 2006
21 นาที
Jaden must face Amnael, the seventh Shadow Rider, in a match that will decide not only his fate but the fa te of all his friends!
46. Amnael's Endgame, Part 2
29 มี.ค. 2006
21 นาที
Upon learning that the seventh Shadow Rider is really Professor Banner, Jaden must rise to a whole new level of dueling expertise to win the high stakes match.
47. Chazz-anova
30 มี.ค. 2006
20 นาที
Chazz a rranges a duel with Alexis so that he can prove his love to her, but Alexis has other ideas.
48. Rise of the Sacred Beasts, Part 1
31 มี.ค. 2006
21 นาที
Kagemaru, the leader of the Shadow Riders, descends on Duel Academy and demands a duel with Jaden so that he can raise the Sacred Beasts and win the power to rule the world!
49. Rise of the Sacred Beasts, Part 2
3 เม.ย. 2006
21 นาที
Kagemaru and Jaden duel each other with all their might as the fate of the world and Duel Monsters spirits everywhere hang in the balance!
50. Magna Chum Laude
3 เม.ย. 2006
21 นาที
When Chumley is accepted into Industrial Illusions's card design program, he must beat Dr. Crowler in a duel to win his consent!
51. The Graduation Match, Part 1
5 เม.ย. 2006
21 นาที
Zane picks Jaden as his opponent at the prestigious Graduation Match, giving Jaden the chance to avenge his earlier loss.
52. The Graduation Match, Part 2
6 เม.ย. 2006
21 นาที
Zane and Jaden battle it out in the last duel of the school year, settling once and for all who truly is the Academy’s best duelist.
เนื้อหาซีรีส์ไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เรียนรู้เพิ่มเติม init_data: 0.1592, render: 0.1194

วิดีโอบน Steam

เนื้อหานี้พร้อมใช้งานผ่านรูปแบบการสตรีมออนไลน์เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอแบบสตรีมสามารถพบได้ใน คำถามที่พบบ่อยของวิดีโอแบบสตรีมบน Steam

เกี่ยวกับซีรีส์นี้

Set several years after the previous Yu-Gi-Oh! series, GX follows a new generation of duelists at the prestigious Duel Academy – a highly competitive boarding school where pencils and books have been replaced by Duel Disks and monster cards! Still, it’s not just about making the grade for these up and coming students – it’s about becoming the next King of Games!

นักแสดงและทีมงาน

กำกับโดย
ผลิตโดย
เขียนโดย
นำแสดงโดย

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core 2 หรือ AMD ที่เทียบเท่า
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 200 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 5Mbps สำหรับ 540p และ 3Mbps สำหรับ 360p
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3+ หรือ AMD ที่เทียบเท่า แนะนำสำหรับการเล่นแบบ HD 1080p
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 12Mbps สำหรับ 1080p และ 8Mbps สำหรับ 720p
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OSX 10.7
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core 2 หรือ AMD ที่เทียบเท่า
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 200 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 5Mbps สำหรับ 540p และ 3Mbps สำหรับ 360p
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OSX 10.10+
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3+ หรือ AMD ที่เทียบเท่า แนะนำสำหรับการเล่นแบบ HD 1080p
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 12Mbps สำหรับ 1080p และ 8Mbps สำหรับ 720p
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Linux Ubuntu 12.04 หรือใหม่กว่า, SteamOS 2.20 หรือใหม่กว่า
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core 2 หรือ AMD ที่เทียบเท่า
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 200 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 5Mbps สำหรับ 540p และ 3Mbps สำหรับ 360p
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Linux Ubuntu 12.04 หรือใหม่กว่า, SteamOS 2.20 หรือใหม่กว่า
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3+ หรือ AMD ที่เทียบเท่า แนะนำสำหรับการเล่นแบบ HD 1080p
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: แบนด์วิดท์เครือข่าย 12Mbps สำหรับ 1080p และ 8Mbps สำหรับ 720p

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟเวลาเล่น
กรองบทวิจารณ์ตามเวลาเล่นของผู้ใช้เมื่อบทวิจารณ์ถูกเขียน:ไม่มีต่ำสุด ถึง ไม่มีสูงสุด
แสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
เวลาเล่น:
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...