You came to the town of Brownville, Louisiana hoping to find a new job. But you weren't expecting to stumble upon a strange adventure in a world filled with beauty and danger!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Hidden Object Games trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dangerous Games: Prisoners of Destiny Collector's Edition

Mua Dangerous Games Collection BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Dangerous Games: Prisoners of Destiny Collector's Edition, Dangerous Games: Illusionist Collector's Edition

-10%
$17.98
 

Về trò chơi này

Escape from a beautiful and deadly world in Dangerous Games: Prisoners of Destiny! You left the big city to start a new life in Brownville, Louisiana, where your friends Ben and Louise have lined up a job for you. Your new boss, Simon, seems like a friendly enough guy –he even suggests the four of you play a nice game of cards when you arrive. But it turns out that this is no ordinary game… The second you set a card down on the table, you find yourself in a strange world. As you explore your surroundings, it starts to sink in – you and your friends have become living pieces in someone's deadly game. Can you survive to the end? Find out in this gorgeous Hidden Object Adventure game!

This is a special Collector's Edition release full of exclusive extras you won’t find in the standard version. The Collector's Edition includes:

A bonus adventure that reveals the true nature of the game!
Replayable mini-games and a bonus puzzle game
Gorgeous wallpapers and concept art
An available Strategy Guide

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Lưu trữ: 1515 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Hidden Object Games

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.