Dungeon Painter Studio is a powerful encounter map design tool, with a lot of features: Layers and groups Easy import of custom art Export to multipage pdf for print 1 inch, 1.5 inch & 1 cm grids Square and hex grid types Filters (Drop Shadow, Glow, Bevel, Tint...
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (420) - 81% trên 420 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
26 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We get bugreports about the problems that are sometimes problematic to reproduce.
However, we do not lose hope of correcting them. In most cases, the application behaves stably.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We planned to finish the work on the app in early summer of 2017.
It was assumed that we will fix bugs existing at that time and add more textures.
But throughout the spring and summer we received many feature request, so the active development phase ended only in the autumn. I hope the correction of existing problems will not take long.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The current version contains all the planned features.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“DPS has rich collection of tilesets, and we make content updates each months.
It has big list of features, think it's better to see than read:
https://youtu.be/FQm4sbCqSBY”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“The final version will be more expensive.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We collected opinions about the functional and UI editor almost a year, think it's time to stop:)”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dungeon Painter Studio

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (15)

2 Tháng 12

25 new objects

2 bình luận Đọc thêm

16 Tháng 10

Better stability and performance.

Hi, good news, DPS moved to the new SDK and now works better with resources of your computers. This will good impact on stability and performance, significantly reducing the risk of problems when exporting and working on large maps. The size of the rasterization regions is quadrupled, and most maps now are exported in a single pass.
15 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

Dungeon Painter Studio is a powerful encounter map design tool, with a lot of features:
 • Tilesets for indoor, outdoor and world maps
 • Easy exprot to roll20, Fantasy Grounds, Tabletop Simulator and other VTT
 • Layers and groups
 • All objects are editable
 • Union and substraction operations
 • Customizable filters (Drop Shadow, Glow, Bevel, Tint...)
 • Easy import of custom art
 • Sketchs import
 • One click D20 random generator dungeons import
 • Export to multipage pdf for print
 • 1 inch, 1.5 inch & 1 cm grids
 • A4, A3 and US Letter page
 • Square and hex grid types

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1 Classic or Windows 10.
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: not required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1 Classic or Windows 10.
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices.
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Card âm thanh: not required

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...