Armageddon doesn’t have to be dull! Why not help it along and become fabulously wealthy while you're at it?! You are Rich Savage. Born into a life of extreme wealth and privilege, you must use all the skills and finances at your disposal in order to own everything in the world!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua MEGALOMANIAC

 

Về trò chơi này

Armageddon doesn’t have to be dull! Why not help it along and become fabulously wealthy while you're at it?!

You are Rich Savage. Born into a life of extreme wealth and privilege, you must use all the skills and finances at your disposal in order to own everything in the world! Show the planet how incredible you know you are by monopolising the media and using it to help you avoid a riff-raff revolution!

Scheme your way out of scandal!

Schmooze your way out of public uprising!

Dodge your way out of financial meltdown!

Bluff your way out of environmental catastrophe!

Deal with all this, your dad, and much much more before your time on Earth runs out and you die!

So what are you waiting for?! Let’s get this media campaign of fear, misinformation and juicy celebrity gossip on the road and monetise the world!

FEATURES

- Own everything in the world!
- Become a master manipulator of the press!
- Kill your dad!*
- Climb the rich list!
- Keep the masses at bay!
- Experience being handsome!
- Watch the planet die in real-time!

*It has categorically been proven that Rich Savage Sr. died of a completely natural heart attack that wasn't induced by his son's tantrums.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: On board
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...