Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Flairtender is a virtual reality bartending game that has you mixing drinks with style! Start off small making a few simple cocktails, and in no time you'll be a master mixologist.
Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 88% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Flairtender

 

Đánh giá

“This kind of a cool chill game I actually like it”
PewDiePie

Về trò chơi này

Flairtender is a virtual reality bartending game that has you mixing drinks with style! Start off small making a few simple cocktails, and in no time you'll be a master mixologist. Your drinks will be judged on speed, accuracy, and style, with better tips coming from better drinks! Use this cash to build up your bar and expand your repertoire. Create your own personal cocktails and add them to the game!

Features
 • Over 60 recipes of IBA official cocktails, learn these drinks and apply your knowledge to real life!
 • Over 50 unlockable liquids, garnishes, glassware, and decor items!
 • Tend mode, where patrons will order new drinks and wander around you bar
 • Two locations, including a Tiki Bar!
 • Create custom cocktails and add them to the game, or disable cocktails you don't like
 • Practice at your own pace
 • Play custom .mp3 files for bar music
 • Low gravity mode, because why not?

Trailer created by Winter Fox Productions
Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires tracked motion controllers for input
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires tracked motion controllers for input

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...