Chowderchu is a space-dwelling, beard-wielding, Wizard who harnesses the power of Chowd and might to reach his goals. This is a challenging game with a unique play-style involving the mouse and keyboard. Creative problem-solving is essential and there are different ways of approaching each level.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Chowdertwo

 

Đánh giá

“This game made me want to throw my keyboard at the wall. I still liked it. It has a nice feel to it and a cool soundtrack. The game is a bit too difficult for me, yet for people who like difficult platformers, you will definitely enjoy this.”
ultimatechewboopa

Về trò chơi này

Chowdertwo is a game about Chowderchu, a space-dwelling, beard-wielding, Wizard who harnesses the power of Chowd and might to overcome his obstacles. After a hiatus of indeterminable length, Chowderchu has returned to the spotlight after his victorious debut in the first Chowderchu game. This new adventure features an upgraded moveset with unlockable abilities which you will need when facing off against an army of bosses and challenges. The physics of Chowderspace have been fine-tuned since the first conquest, and now Chowderchu dances like a graceful, bearded marionette past any encumbrance- assuming that the player is a Wizard and not a mere human. There is action, adventure, romance, and online dating- what more could one ask for? A resume game feature, you say? It has that as well. Step up to the challenge and play Chowdertwo today.

This is a challenging game with a unique play-style involving the mouse and keyboard. Creative problem-solving is essential and there are many different ways of approaching each level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Something decent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Something decent
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: A mouse is required to play the game proficiently.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...