20something is an interactive fiction game, a candid and honest look at dating, relationships and navigating life as a man in his twenties for whom interactions can provoke a little extra soul searching.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 20something

 

Về trò chơi này

20something is an interactive fiction game. It's a candid and honest look at dating, relationships and navigating life as a man in his twenties, for whom interactions can provoke a little extra soul-searching. It's a semi-autobiographical tale of loneliness and dating in the big city which touches on life while struggling with autism and depression.

20something is an emotive piece of interactive fiction featuring multiple paths, numerous choices and illustrations by Ivan Ulyanov.The game has around 30 minutes of playable content and several high quality illustrations.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP Service Pack 2+ or later
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 or later
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: This is a text adventure. It'll run on most machines.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu, SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...