Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Mad Nords: Probably an Epic Quest trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg12, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Mad Nords: Probably an Epic Quest trên Steam để có thể chơi.

Mua Mad Nords: Probably an Epic Quest Soundtrack

Mua Mad Nords: Probably an Epic Quest Soundtrack Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Mad Nords: Probably an Epic Quest, Mad Nords: Probably an Epic Quest Soundtrack

-10%
$6.28
 

Về nội dung này

It's the soundtrack of Mad Nords: Probably an Epic Quest. 27 groovy tunes for you to enjoy.

Tracklist:

01 - Main Theme (01:37)
02 - Bravehog Theme (03:01)
03 - Dungville Theme (00:48)
04 - Greenwater Theme (01:40)
05 - Cucumber Plantation Theme (01:06)
06 - Castle Vastberg Theme (01:56)
07 - Arcane Academy Theme (01:36)
08 - Tavern Theme (00:48)
09 - Club Theme (00:33)
10 - Desert Theme (01:46)
11 - Oinkiti Theme (01:50)
12 - Forest Theme (02:47)
13 - Swamp Theme (00:58)
14 - Cave Theme (01:04)
15 - Dungeon Theme (00:32)
16 - Sewer Theme (01:18)
17 - Abandoned Manor Theme (01:16)
18 - Warp Zone Theme (02:24)
19 - Lowlands Battle Theme (00:40)
20 - Forest Battle Theme (00:25)
21 - Mountain Battle Theme (00:19)
22 - Castle Battle Theme (01:08)
23 - Cave Battle Theme (00:48)
24 - Dungeon Battle Theme (00:24)
25 - Stone Guardian Theme (00:48)
26 - Dragon Theme (01:30)
27 - Anaid Theme (01:54)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 64 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 81 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Released after 1998
  • Bộ xử lý: In good working condition
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: In good working condition
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: In very good working condition
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 64 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 81 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Released after 1998
  • Bộ xử lý: In good working condition
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: In good working condition
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: In very good working condition
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 64 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 81 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Released after 1998
  • Bộ xử lý: In good working condition
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: In good working condition
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: In very good working condition
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.