Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Learn Japanese To Survive! Katakana War trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg01, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Learn Japanese To Survive! Katakana War trên Steam để có thể chơi.

Mua Learn Japanese To Survive! Katakana War - Manga & Art Book

 

Về nội dung này

This DLC pack contains two PDF files. You'll get the Katakana War manga (a short chapter featuring the game's characters) as well as the Katakana War art book.

Katakana War: The Manga!

This is a beautifully illustrated manga chapter, based on the characters from Learn Japanese To Survive! Katakana War! It's a once-off chapter that will help you get to know the characters in the game. The manga is written in English, but it includes Japanese sections for you to practice with!

- 22 pages, presented in a PDF file.

The Art Of: Katakana War

Featuring full-color illustrations of all the characters, as well as character profiles and biographies. It's not to be missed!

- 26 pages, presented in a PDF file.

[LOCATING YOUR DLC ONCE PURCHASED & DOWNLOADED]

These PDF files are downloaded to your game's Steam directory after purchase. The default location is:

\Program Files (x86)\SteamLibrary\steamapps\common\Learn Japanese To Survive! Katakana War\

If this is not valid on your PC, locate your game's install directory using these instructions:

- Open the Steam client and navigate to your game library
- Right-click the entry for Learn Japanese To Survive! Katakana War and select Properties
- Click the Local Files tab
- Click Browse Local Files

This will open the game's directory, and once your DLC is installed, you'll be able to view the PDF files.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: PDF viewer, such as Adobe Acrobat
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: PDF viewer, such as Adobe Acrobat

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...