A good looking santa platformer game made for kids/casual gamers.
Đánh giá chung:
Trái chiều (32) - 65% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Santa's Big Adventures

 

Về trò chơi này

A good looking santa platformer game made for kids/casual gamers.
Play as Santa and try to collect all lost presents and put them in the chimney.
Avoid fantastic creatures like a living snowman, the reindeer and spikes.
Complete all the levels and save the Christmas.

This game is specially made for kids/casual gamers.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: 7+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: any year 2010+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: any year 2010+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...