Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Trainz Railroad Simulator 2019 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
7 Thg01, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Trainz Railroad Simulator 2019 trên Steam để có thể chơi.

Mua Trainz 2019 DLC: Mojave Sub Division

 

Về nội dung này

The Mojave Sub Division. Known for its rolling hills, drop off cliffs, and the famous Tehachapi Loop. This route is challenging with its constant grade changes, up to a ruling grade of 2.2%, but yet satisfying with its mixture of desert and mountainous scenery colors. If you're looking for a challenge on one of the busiest single mainlines in the United States, the Mojave Sub is for you!

4 Structured Sessions Included:


Over 10 hours of exploration, or countless hours creating your own interactive sessions using Quickdrive

Atsf #991 East

Your train today is ATSF #991, a hotshot TOFC from Chicago to Los Angeles. You are starting your run in Bakersfield and will proceed from here to Mojave where you will bring your train to a stop to free the helper locomotives. You'll run into some traffic along the way today so stay alert.

Mojave to Bakersfield

Good afternoon. Your trip today will take you to Bakersfield. Looks like traffic is light so it could be a straight shot but you never know. Take a trip from Mojave to Bakersfield.

The Dpu Push

Good afternoon! Today you have the DPU turn at Bena. Train UTLBC will shortly arrive and after he stops and blows his horn, you are clear to couple to the rear. You will help push UTLBC to the town of Tehachapi. Dispatch will give you instructions as you get closer to Tehachapi. Its a busy day today so keep your eyes open, obey signals, speed limits, and enjoy your trip.

The Walong Stall

Its a wet and rainy day today. Train EUASY has stalled at Walong siding. Your job today is to help EUASY and bring him to Summit. Have a safe trip!


 • ATSF C30-7
 • ATSF GP60M
 • ATSF GP60B
 • SP SD45
 • SP SD40T-2
 • ATSF SD45
 • ATSF B40-8W

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: N3V Games
  • Bộ xử lý: Intel 'i' series/AMD K10 series introduced 2009 onwards. 2 physical cores, 2Ghz 64 bit
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT 430 or better/ AMD ATI 5550 or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9
  • Bộ xử lý: i5 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Pro with 1GB VRAM supporting OpenGL 3.3
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: yes

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.