This is a virtual meditation of self-exploration in the Temple of the Stars. Dark skulls have absorbed the light energy that keeps your power from manifesting in the realm of the living. Enter a birth date to reactivate planets and discover how the zodiac constellations empower your daily life.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are all new to VR, and so we want to make sure that we solve a lot of the VR designs around story telling and good game mechanics. We are launching the game early to get feedback on the game controls, and the ease of use.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“This game will be in Early Access for about 1 week as we debug, and fix any VR bugs and game bugs that we find. We're new to the optimization process of VR, so we want to make sure that we can optimize the game for our audience before we believe the game is complete.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will have more game polish. We will be tweaking the particle effects to be smoother and more in line with the overall game story.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“You can type in your birthday to get your magic powers in the game. The story and the nuances of the story are slowly being placed in the game. There are some story elements that had to be adjusted due to the nature of the 360 game, where objects were just not being seen. So the focus of the early access version is to get players to the end of our experience without getting lost.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will not be priced differently for this version of the game. "Age of Light" We may have future updates as DLC, or new game build with new story lines.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have a meet up for VR that we have in Los Angeles and will demo locally.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Star Kingdom

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Star Kingdom is an astrology discovery virtual reality experience about yourself and how the planets play a big part in your life based on birthdays. Enter your birthday and see where the planets align and discover what they tell you about how you interact with the world. Learn how each element, Earth, Water, Air and Fire affect your daily life after you have succeeded in defeating the dark forces that hinder empowerment.

This is a virtual meditation of self-exploration in the Temple of the Stars. Dark skulls representing life's dark forces have absorbed the light energy that keeps your power from manifesting in the realm of the living. Reactivate each of your planets and learn how the zodiac constellations color your daily life and personality. Remove the fog of darkness that surrounds the temple to learn the secrets within.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 970 +
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 32 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 980
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...