What The Heck Dude? is a drunk fight simulator with realistic physics. You are going to find yourself in different life situations, and every time you will have to start a fight. No matter where are you and what you are doing, your only task is to spoil the event and initiate a brawl.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (207) - 30% trên 207 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua What The Heck, Dude?

 

Về trò chơi nàyWhat The Heck Dude? is a drunk fight simulator with realistic physics. You are going to find yourself in different life situations, and every time you will have to start a fight. No matter where are you and what you are doing, your only task is to spoil the event and initiate a brawl.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 550
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 750TI
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...