‘Our Darkest Night’ is a 2.5D video game that aim to give a thrilling and challenging experience to the players as they encounter home invasion situation and trying to save lives of the characters in the game from a dangerous criminal who was their uninvited guest.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg12, 2016
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We love to hear from you what you think about Our Darkest Night in Alpha 1.2 version and we want to spend more time for optimizing and adding more features to the game since there're still a tons of ideas that we came up with in this project. Also Early Access is a perfect place to work alongside the players and give them what they want in the game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We planned to spend 3-6 months to polish, improve and update the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We planned for 3-6 updates which will be focus on Story-Telling in the game.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“According to the development plan Our Darkest Night is about 70% finished and it's now playable. Ready for the players who want to be to a part of its evolution to the full version.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes. the price will be raised at the appropriate number (estimated 9.99 USD) in the full version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Your feedback is the most important thing that we can help polishing Our Darkest Night. We'll be gladly to hear from you what works or what doesn't work at all from our game. You can give us your feedbacks, comments and opinions via Steam , Google Form and Official Facebook Page.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Our Darkest Night

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Welcome Home.

‘Our Darkest Night’ is a 2.5D video game that aim to give a thrilling and challenging experience to the players as they encounter home invasion situation and trying to save lives of the characters in the game from a dangerous criminal who was their uninvited guest. It will give players the opportunity to solve the problems with the freedom of choices. In the other side they have to dealing with a dynamic event system that is impossible to predict. So who are you then? The hunter or the hunted?

Nowadays, Action-Survival game is one of the most popular trends in the world of video game industrys. It challenges the player and gives them a thrilling experience by trying to survive in the difficult situation with limited resource. As above-mentioned our team of developers intended to create a Sandbox Action Survival game that combined with psychological thriller story plot to deliver players a unique gaming experience.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 2 GB VRAM Compatible with DirectX 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 4 GB VRAM Compatible with DirectX 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...