BOTOLO is a hybrid game of keepaway and king-of-the-hill. BOTOLO is a fast paced mindreading competition. BOTOLO is a dance inside the negative space between your opponent's thoughts.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua BOTOLO

 

Về trò chơi này

BOTOLO is a beautiful, new multiplayer game from The Floor is Jelly creator Ian Snyder. BOTOLO is a fast paced mindreading competition, a dance inside the negative space between your opponent's thoughts. Mind-wrestle your opponents into submission inside hypnotic fields of pattern and color. Steal the ball and protect it from your opponent in this hybrid game of keepaway and king-of-the-hill.

No friends? No problem. BOTOLO has built-in, state-of-the-art friend simulations! Granted, these incredible programs might not appreciate the simple beauty of a sunset, or lend you a reassuring hug in a time of need, but they DO adapt to your playstyle mid-match, which is almost as good.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X v10.7, and above
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...