Đây là nội dung bổ sung cho Oh My Gore!, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Oh My Gore!, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Oh My Gore! Soundtrack

 

Về nội dung này

The entire „Oh My Gore!“ soundtrack.


Danh sách nhạc

1
Intro - Upcoming Calamity
2:32
2
Main Titles - The Theme of Oh My Gore!
3:46
3
Level 01 - 1000 Years of Powernapping
2:00
4
Level 02 - (Almost) Ready for Revenge
3:22
5
Level 03 - Becoming Familiar With The Ground
5:48
6
Level 04 - Marching into War
5:24
7
Level 05 - Poison-Dwarf-Mines
4:00
8
Level 06 - The Harpy is Falling is Falling is falling
5:31
9
Level 07 - The Horizon Is Mine
4:38
10
Level 08 - All I See Are Dunes
2:39
11
Level 09 - Until the Last Heartbeat Silenced
6:30
12
Level 10 - Defending Gates of Coralis
4:31
13
Level 11 - Battle in Thirstriver
3:24
14
Level 12 - Smash those damn knights!
5:38
15
Level 13 - Raelius does something good for the very first time
6:01
16
Level 14 - Muse from Outer Space
7:24
17
Level 15 - Into The Storm
6:12
18
Level 16 - I Have No Soul and I Must Scream
7:06
19
Level 17 - My Death Sentence Is Calling Me
4:30
20
Level 18 - The Day When All Flowers Disappeared
5:09
21
Level 19 - the past cannot be changed
7:33
22
Level 20 part 1 - Echoes from the Abyss
3:50
23
Level 20 part 2 - Fate of Babylon
4:10
24
Epilogue - Hear The Grass Grow
2:32
25
Level Lost - Raelius, go back to Kosh Siqur!
0:22
26
Level Won - Devastation Complete
0:21
27
Keep - Crazy Conversations (Keep Version)
1:36
28
Keep - Keep Sweet Keep (full-house-version)
3:03
29
Keep - Forever Alone
1:50
30
Keep - Forever Alone with my Violin
1:50
31
Keep - it burns in my chest
1:50
32
Dialog - Crazy Conversations
1:37
33
Dialog - Ripples
2:34
34
Dialog - Whisper of the Muse
2:18
35
Dialog - Inner Voices of Mothrilastin
1:36
36
Dialog - Conscience
2:10
37
Dialog - Elevated Conversation
2:11
38
Dialog - Knights of (completely illusory) Glory
2:10
39
Credits - 1000 Years of Powernapping (8-Bit-Version)
0:56
40
Bonus - The Day All Flowers Disappeared (piano-version)
2:52


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 358 MB chỗ trống khả dụng
    • Lưu trữ (âm thanh chất lượng cao): Cần 946 MB trống

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.