TZOMPANTLI is a fast paced fighting game based on the comic books written and drawn by Mexican author Edgar Clément, about Angel Hunters, Archangels, Nahuales, Mexican policemen, japanese robots and ancient demons as they battle each other trying to collect the price on the Head of the Archangel Michael .
Đánh giá chung:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We still want to add more content to the game, improve some graphic elements, interfaces, and add more Steam functionality, which is still new to us as this is our first major project, yet alone in Steam.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“About 6 Months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The finished version will have trophies, 4 new characters, a more polished visual interface, and maybe the soundtrack available here in Steam.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The early access version is fully functional and stable, what it needs is a more fleshed out compatibility with Steamworks.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No, we think the price will be the same, and people who get the early access will get the upgrades for free once they're available.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Fighting games are about balance and going back and forth. We've been busy trying to get it right, but if we have people playing the actual game, the process can be really faster.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TZOMPANTLI

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

TZOMPANTLI is a fast paced fighting game based on the comic books written and drawn by Mexican author Edgar Clément, about Angel Hunters, Archangels, Nahuales, Mexican policemen, japanese robots and ancient demons as they battle each other trying to collect the price on the Head of the Archangel Michael .

 • The game has 10 playable characters (plus 2 hidden characters) from the original comic books.
 • Each character has his or her own set of attacks, special moves and Super moves
 • Original Music soundtrack from DJ INSANO, Leonardo Castillo and FROSTER
 • Visual adventure style story mode (spanish only... for now). Each character has an unique story of it's own, sequel to the"OPERACIÓN BOLIVAR" & "PERROS SALVAJES" Comic books
 • Versus Mode for 2 players
 • Training Mode
 • Stylized Cell shaded Graphics
 • 1 Alternate costume for every Character
 • 13 Stages from the original Comic books
 • Simple to understand combo system inpired from Guilty Gear and King of Fighters
 • Made in Mexico!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 710
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1340 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WINDOWS 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 710
  • Lưu trữ: 1340 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Mountain Lion
  • Bộ xử lý: 2,5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 1340 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Mountain Lion
  • Bộ xử lý: 2,5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 1340 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...