Rose of Winter is a charming visual novel with adventure, romance, and heartbreak. Choose one of four princes to take on your adventure, and make decisions to unlock multiple endings.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (90) - 95% trên 90 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Rose of Winter

 

Về trò chơi này

Rosemary left her family's farm a year ago to become a Knight in Shining Armor! ... but being a knight is harder than she thought, and she's looking for work at the foot of the perilous Mount Needle. Thankfully, there are four handsome princes here who need an escort through the mountain pass, and Rosemary is just the knight for the job!

As Rosemary, you'll brave fierce beasts and difficult terrain, not to mention the fact that your traveling companion can be a royal pain. But that's okay! Because you're brave and noble and not-at-all distracted by the handsome guy you're bound to protect. You've got the armor, you've got the sword, and you're all ready for a fairytale romance: if the snowstorms and bone-chilling winds don't get in the way.

And maybe these princes aren't quite as charming as you expected...

Rose of Winter is a charming visual novel with adventure, romance, and heartbreak. Choose one of four princes to take on your adventure, and make decisions to unlock multiple endings. Featuring an adorable story and art by Magnolia Pearl, Aatmaja Pandya, and Victoria Grace Elliot, plus music by Toby Fox, Rose of Winter is ready to sweep you off your feet!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2+ Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel 3000HD or greater
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Optional, but recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 1.8
  • Bộ xử lý: 2+ Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel 3000HD or greater
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Optional, but recommended
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+ or Equivalent
  • Bộ xử lý: 2+ Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel 3000HD or greater
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Optional, but recommended

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...